Co mieści się w kategorii „ubezpieczenie domu”?

Ubezpieczenie majątkowe – co to oznacza?

Zawierając ubezpieczeniową polisę majątkową otrzymujesz gwarancję, że w przypadku zdarzenia losowego (kradzieży, zalania z tytułu awarii sprzętu, pożaru, powodzi, wichury itp.) nieruchomości, otrzymasz ochronę finansową, która pozwoli na naprawienie powstałych szkód.

Zakres ubezpieczenia majątkowego

Ubezpieczenia majątkowe mogą obejmować wszystko, co należy do budynku mieszkalnego, więc zarówno same mury, jak też urządzenia i przedmioty znajdujące się wewnątrz domu. Natomiast decydując się na ubezpieczenie, to Ty decydujesz, co wchodzi w jego zakres. Możesz więc ubezpieczyć sam budynek (mury), przedmioty i urządzenia wewnątrz niego (mienie ruchome) przed zniszczeniem lub przed kradzieżą. Możesz też wybrać zakres ubezpieczenia, np.:

  • ubezpieczenie mienia od kradzieży (biżuterii, sprzętu RTV, elektronicznego, specjalnego sprzęt, znajdującego się w domu, np. fotograficznego, instrumentów muzycznych itp).
  • ubezpieczenie obejmujące ochronę szyb i drzwi (zniszczonych przy włamaniach)
  • ubezpieczenie od powodzi, pożaru, wichury, uszkadzających dach i mury upadających drzew,
  • ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna) od zalania sąsiadowi mieszkania lub innych zdarzeń

Jakie ubezpieczenie najlepiej zawrzeć?

Ubezpieczenia domu zawiera się na zasadzie szacowania ryzyka. Narażenie się na kradzież mienia jest wysokie, natomiast powodzie w obszarach wyżynnych, z dala od rzek są mało prawdopodobne. Tam z kolei przy bardzo obfitych opadach deszczu mogą być zalane piwnice. Mieszkając w budynku wielorodzinnym może się zdarzyć awaria sprzętu (pralki, zmywarki, pęknięta rura), na skutek czego sąsiad będzie miał zalane mieszkanie. Wolnostojący dom również może wymagać remontu po awarii rury lub sprzętu.Takie ryzyka należą więc do standardów ubezpieczeń.

Sytuacje nieprzewidywalne

Mogą zdarzać się również wypadki nieprzewidywalne, np. szczury przegryzą kabel elektryczny, który doprowadzi do awarii, a czasami pożaru. Jeżeli w polisie nie ma zapisu, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody poczynione przez gryzonie, wówczas odszkodowanie z tytułu szkód przez nie wyrządzonych nie będzie wypłacone.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje pełne ubezpieczenie domu, to znaczy, że polisa obejmuje wszystkie możliwe zdarzenia, również te, które są trudne do wyobrażenia i mało prawdopodobne (np. uszkodzenie dachu z powodu upadku fragmentu poszycia samolotu po wypadku lotniczym, zniszczeń dokonanych przez gryzonie, wyburzenie fragmentu muru z powodu umiejscowienia się tam gniazda os lub szerszeni itp).

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru polisy warto upewnić się, co wchodzi w zakres ubezpieczenia, czy bardziej opłacalne jest ubezpieczenie kilku odrębnych zakresów, czy też ubezpieczenie całościowe, również od nieprzewidywalnych zdarzeń.